Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XMWY

XMWY
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Độ sâu gai (mm) Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Tải trong Đơn (Kg-km/h) Tải trong Đôi (Kg-km/h) Type
315/80R22.5 9 19.2 1087 318 4000 - 120 3350 - 120 TL
156/150L 3750 - 130 3350 - 130