Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

QUÝ CUỐI TRONG NĂM 2020: NGÀNH SĂM LỐP TIẾP ĐÀ PHỤC HỒI

03/02/2021
Tin tức

Báo cáo kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp ngành săm lốp đã cho thấy đà phục hồi đang tiếp diễn trong quý cuối cùng của năm.

Một trong những bàn đạp tạo đà cho sự tăng trưởng doanh thu của các doanh nghiệp trong ngành này là hiệp định EVFTA có hiệu lực, mở ra cơ hội gia tăng xuất khẩu cho hàng Việt. Đồng thời, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cũng đã phần nào giúp Việt Nam tận dụng cơ hội mở rộng thị trường.

 

Việc chính phủ cho giảm 50% phí trước bạ của ô tô được sản xuất hoặc lắp ráp trong nước  đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thị xe hơi trong quý cuối cùng của năm cũng góp phần giúp hoạt động kinh doanh nhóm săm lốp thuận lợi hơn trong quý IV.

 

Báo cáo kết quả kinh doanh quí IV/2020 của ba doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực sản xuất săm lốp trong nước bao gồm CTCP Cao Su Sao Vàng (Mã: SRC), CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - Mã: CSM) và CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) đã cho thấy những kết quả kinh doanh khả quan trong quý IV/2020.

 

Kết quả kinh doanh quý IV/2020 của các doanh nghiệp ngành săm lốp. (Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo quý IV/2020).

 

Với CTCP Cao su Sao Vàng (Mã: SRC), tính riêng quý IV, doanh thu của doanh nghiệp này đã tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2019, đạt 724 tỷ đồng. Lãi sau thuế theo đó cũng tăng 40% lên 29 tỷ đồng.

 

Kết quả kinh doanh của Cao su Sao Vàng. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của SRC).

 

Theo giải trình của công ty, do ghi nhận khoảng lãi tiền gửi tăng và khoản thu nhập khác từ quỹ phát triển công nghệ nên công ty ghi nhận mức lãi sau thuế tăng thêm gần 9 tỷ đồng.

 

Việc ghi nhận kết quả quý IV tăng trưởng mạnh so với các quý trước đó đã giúp công ty đạt mức doanh thu 1.353 tỷ đồng, lãi sau thuế 74 tỷ đồng, lần lượt tăng 46% và 80%. Kết quả này cũng là kết quả cao nhất trong vòng 10 năm hoạt động trở lại đây của công ty.

 

Như vậy, hết năm 2020, Cao su Sao Vàng đã vượt 48% kế hoạch doanh thu và vượt 340% chỉ tiêu lãi sau thuế.

 

Không ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng cao như Cao su Sao Vàng, nhưng CTCP Cao su Đà Nẵng (Mã: DRC) có doanh thu thuần quý IV/2020 đạt 1.108 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm do tình hình tiêu thụ sản phẩm khả quan.

 

Giá vốn hàng bán trong quý tăng 12%, thấp hơn mức tăng của doanh thu, biên lãi gộp theo đó được cải thiện lên gần 20%. 

 

Kết quả, công ty báo lãi 109 tỷ đồng sau thuế, tăng 35% so với cùng kỳ năm trước đó.

 

Kết quả kinh doanh của Cao su Đà Nẵng. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của DRC).

 

Lũy kế năm 2020, Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 3.647 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 257 tỷ đồng, lần lượt giảm 5% và tăng 2% so với năm 2019. Như vậy, năm 2020, doanh nghiệp thực hiện được 84% chỉ tiêu doanh thu và hoàn thành được 114% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

 

Riêng đối với CTCP Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina - Mã: CSM), doanh nghiệp đã không ghi nhận mức tăng trưởng như hai doanh nghiệp nói trên trong quý IV, sau khi đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong quý III. 

 

Doanh thu thuần CSM vẫn giữ được mức tương đương cùng kỳ năm trước dịch, nhưng sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp do Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) nắm giữ 51% cổ phần báo lãi 26 tỷ đồng sau thuế, giảm 24% so với cùng kỳ 2019.

 

Kết quả kinh doanh của Cao su Miền Nam. (Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của CSM).

 

Tuy nhiên, tính lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của Casumina đạt 4.692 tỷ đồng, lãi sau thuế 87 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và tăng 67% so với năm 2019. Với kết quả này, CSM mới thực hiện được 94% kế hoạch doanh thu và 72% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020.

(Theo Viettire tổng hợp)

Chia sẻ

Bài viết liên quan