Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

XZY3

XZY3
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
10.00 R20  TT 7.5 6150/116 10900/116
147/143K
11.00 R20  TT 8 6700/116 12000/116
150/146K
12.00 R20  TT 8.5 7500/123 13400/123
154/150K
11 R22.5   TL 7.5 6300/116 11600/116
148/145K
385/65 R22.5  TL 11.75 9000/130,5 -
TL 160K