XZY2

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Bề rộng mâm (inch) Tải trong Đơn (Kg/Psi) Tải trong Đôi (Kg/Psi)
12.00 R22.5  TL 8.25 3350/123 3150/123
152/148 LCATALOG