XZM2

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Tra Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp Độ sâu gai (mm)
18.00R25 207A5 T/L 1666 510 90CATALOG