XZA

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Độ sâu gai (mm) Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Tải trong Đơn (Kg-km/h) Tải trong Đôi (Kg-km/h) Type
9R22.5 6 13 965 222 2060 - 120 1950 - 120 TL
133/131LCATALOG