XTXL

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ PR Tra Type Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp Độ sâu gai (mm)
35/65R33 4* E4/L4 T/L 2026 907 60CATALOG