XTA

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Độ sâu gai (mm) Đường kính (mm) Bề rộng hông lốp (mm) Tải trong Đơn (Kg-km/h) Tải trong Đôi (Kg-km/h) Type
7.50R15 6 10.5 769 233 2180 - 90 2060 - 90 TT
135/133GCATALOG