XMINE D2

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




 

Kích cỡ Tra Type Mâm (in)
10.00R15 L5 T/T 15



CATALOG