XHA2

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 

Kích cỡ Lớp bố Tra Type Chỉ số tải trọng Chỉ số tốc độ Mâm (in)
20.5R25 1* 186A2 T/T 186 A2 25
23.5R25 1* 195A2 T/L 195 A2 25CATALOG