XDT B

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 

Kích cỡ Lớp bố Tra Type Mâm (in)
18.00R33 2* E4 T/L  33CATALOG