X MULTI D

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Kích cỡ Type Mâm (inch) Tải trong Đơn (Ibs/Psi) Tải trong Đôi (Ibs/Psi)
11 R22.5  TL  8.25 6175/105 5840/105
148/145L



CATALOG