ER37

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật




Mâm Size Tỷ số TT/VT
15 175/65 084T
16 185/55 083H

 




CATALOG