VHS

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type
170E 385/95R24 T/T
170E 385/95R25 T/L
170F 385/95R25 T/L
177E 445/95R25 T/L
174F 445/95R25 T/L
186E 505/95R25 T/L
179E 525/80R25 T/L
176F 525/80R25 T/L