UM968

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp suất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)  Bề rộng mâm  Loại Độ sâu gai (mm)
10.00 R20 16 PR 1054 / 41.5 280 / 11.0 800 / 115 (S) 3075 / 6780 7.5 TL 17.3
147 / 143 K (D) 2725 / 6005
11.00 R20 16 PR 1099 / 43.3 277 / 10.9 850 / 120 (S) 3350 / 7390 8 TT 17.6
150 / 146K (D) 3000 / 6615
12.00 R20 16 PR 1118 / 44.0 310 / 12.2 850 / 123 (S) 3750 / 8270 8.5 TT 17.7
152 / 150 K (D) 3350 / 7390
11 R22.5 16 PR 1054 / 41.5 320 / 12.6 850 / 123 (S) 3150 / 6945 8.25 TL 17.3
148 / 145 K (D) 9999 / 6666