UL387

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp xuất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)
11.00 R20 16 PR  1099 / 43.3  277 / 10.9  825 / 120  (S) 3350 / 7390
150 / 146 K (D) 3000 / 6615
11 R22 16 PR  1146 / 45.1  277 / 10.9  830 / 120  (S) 3550 / 7830
152 / 149 K (D) 3250 / 7160
11 R22.5 16 PR  1070 / 42.1  280 / 11.0  850 / 123  (S) 3150 / 6945
148 / 145 K (D) 2900 / 6395
12 R22.5 16 PR  1099 / 43.3  290 / 11.4  850 / 123  (S) 3550 / 7825
152 / 148 G (D) 3150 / 6945CATALOG