Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BRIDGESTONE ELS2

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

18.00-25 40PR

BRIDGESTONE VCHS

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

12.00R20

12.00R24

14.00R24

14.00R24 TG

18.00R25

18.00R33

MA265

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50R16 18PR

8.25R16 18PR

MA268

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11R22.5  16PR 

12R22.5  16PR  

UL387

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.00R20  16PR

11R22.5    16PR

12R22.5    16PR

UM958

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10.00R20  18PR

11.00R20  18PR

12.00R20  20PR

11R22.5    16PR

12R22.5    16PR

UM968

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50R16    18PR

8.25R16    16PR

10.00R20  16PR

12.00R20  18PR

11R22.5    16PR

 

UM816

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

 

295/80R22.5  16PR

11R22.5          16PR

12R22.5          16PR

315/80R22.5   18PR

UR275

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

245/70R19.5       16PR

215/75R17.5       16 PR

UR279

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

10.00 R20            16 PR

11.00 R20             16 PR

11 R22.5               16 PR

12 R22.5               16 PR

275/80 R22.5        16 PR

UR288

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

9.00R20    14PR         12R22.5          16PR

10.00R20  16PR         275/70 R22.5  16PR

11.00R20  16PR         295/80 R22.5  16PR

10R22.5    14PR         315/80 R22.5  18PR

11R22.5    16PR                          

 

OH-101

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

9.00 R20    14PR        275/80 R22.5   16PR

10.00 R20  16PR        295/80 R22.5   16PR

11.00 R20  16PR        315/80 R22.5    20PR

11 R22.5    16PR                                              

12 R22.5    16PR                                           

OH-106

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.00 R20       16PR

OH-107

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10.00 R20       16PR

11 R22.5         16PR

12 R22.5         16PR

OH-108

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

285/70 R19.5  18 PR

OH-109

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

215/75 R17.5  16PR

OH-110

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

315/70 R22.5  16 PR

OH-112

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.00 R16  12PR          8.25 R16   14PR

7.50 R16  14PR          8.25 R16   16PR

7.50 R16  16PR          9.5 R17.5  14PR

OH-117

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.00 R20       16 PR

11 R22.5         16 PR

OH-152

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

245/70 R19.5      14 PR    

OH-201

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50 R16   14PR      11.00 R20   16PR

8.25 R16   16PR      12.00 R20   18PR

10.00 R20 16PR      11 R22.5     16PR

OH-203

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

385/65 R22.5   20PR

OH-228

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10.00 R20  16 PR

10.00 R20  18 PR

OH-301

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.00 R20   16PR        295/80 R22.5  16PR

11 R22.5     16PR        315/80 R22.5   20PR

12 R22.5     16PR

OH-303

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10.00 R20 16PR

11.00 R20 16PR

11 R22.5   16PR

OH-305

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

12.00 R20  18 PR

12 R22.5    18 PR

295/75 R22.5  16 PR

OH-312

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

12 R22.5             18 PR

295/80 R22.5      16 PR

315/80 R22.5      20 PR

OH-403

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

12.00 R20 20 PR

12 R22.5   18 PR

13 R22.5   18 PR

R172

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.00R20   16PR

10.00R20   16PR

R355

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

12.00 R20   18PR

12.00 R24   20PR

R294

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

275/80R22.5   16PR

R260

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

295/75R22.5  14PR

R224

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

295/80R22.5   16PR

315/80R22.5   16PR

R210

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50 R16   14PR

8.25 R16   14PR

R184

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

215/75R17.5   16PR

245/70R17.5   16PR

285/70R19.5   16PR

R164

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

385/65R22.5 158L

R150

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

10.00R20 16PR

11.00R20 16PR

11.00R20 16PR

11R22.5 16PR

11R22.5 16PR

12R22.5 16PR

12R22.5 16PR

295/80R22.5

M840

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

10.00R20 16PR

11.00R20 16PR

11.00R20 16PR

12.00R20 18PR

12.00R20 18PR

11R22.5 16PR

12R22.5 16PR

12R22.5 16PR

13R22.5 18PR

295/80R22.5

315/80R22.5 18PR

M729

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

11R22.5 16PR

12R22.5 16PR

315/80R22.5

L317

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

11.00R20 16PR

12R22.5 16PR

G611

Xuất xứ:

Thái lan

Kích cỡ:

10.00R20 16PR

X-Line-Energy-Z

Xuất xứ:

Kích cỡ:

315/80R22.5

X Multi Z

Xuất xứ:

Kích cỡ:

315/80R22.5

XTA

Xuất xứ:

Kích cỡ:

7.50R15

XTE2

Xuất xứ:

Kích cỡ:

215/75 R17.5  

235/75 R17.5 

245/70 R17.5 

XZA

Xuất xứ:

Kích cỡ:

9R22.5

XZY3

Xuất xứ:

Kích cỡ:

10.00 R20 

11.00 R20 

12.00 R20 

11 R22.5  

385/65 R22.5 

XDE2

Xuất xứ:

Kích cỡ:

11.00 R20 

12 R22.5

XDY3

Xuất xứ:

Kích cỡ:

11.00 R22.5 

XZE2

Xuất xứ:

Kích cỡ:

275/80 R22.5 

245/70 R19.5

9.00 R20 

10.00 R20

11.00 R20 

XZE3

Xuất xứ:

Kích cỡ:

10.00 R20 

11.00 R20 

XZY2

 

Xuất xứ:

Kích cỡ:

12.00 R22.5 

AGILIS HD

Xuất xứ:

Kích cỡ:

7.5 R16

8.25 R16

AGILIS

Xuất xứ:

Kích cỡ:

185R14C

195R14C

205/75R14C

195/70R15C

195R15C

205/70R15C

215/70R15C

225/70R15C

195/75R16C

215/65R16C

215/75R16C

XMWY

Xuất xứ:

Kích cỡ:

315/80R22.5

X MULTI D

Xuất xứ:

Kích cỡ:

11 R22.5 

M846

600-14 12PR

6.50-14 12PR

7.00-15 14PR

6.50-16 14PR

7.50-16 16PR

8.25-16 18PR

10.00-20 18PR

M276

6.50-14 12PR

7.00-16 16PR

7.50-16 16PR

8.25-16 18PR

8.25-20 16PR

9.00-20 18PR

10.00-20 18PR

11.00-20 18PR

 

C677

11.00-20 24PR

12.00-20 24PR

C688

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ:

5.00-12 14PR        7.50-16 16PR

5.00-12L 14PR      8.25-16 18PR

5.00-13 14PR        8.25-20 18PR

6.00-14 14PR        9.00-20 18PR

6.50-15 14PR       10.00-20 18PR

6.50-16 14PR       11.00-20 18PR

7.00-16 16PR       11.00-20 20PR

7.00-16L 16PR     12.00-20 20PR

 

C699

5.00-12L

5.00-13L

7.00-16

7.50-16

8.25-16

10.00-20

11.00-20

11.00-20

12.00-20

C655

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ:

14.00-25 

MA918

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

175/50 R15

MAP1

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

165/60 R14

165/65 R14    

MAP3

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

155/65 R13

175/70 R13

185/65 R14

195/70 R14

185/60 R15

205/65 R15

205/55 R16

AT700

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

235/75 R15

HT760

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

235/70 R15

255/70 R16

265/65 R17

HP-M3

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

265/70 R15     225/65 R17

205/60 R16     235/60 R18

205/65 R16    

245/70 R16                

225/45 R17                        

MT764

Xuất xứ: Thái Lan
Kích cỡ:
265/65 R17
265/60 R18

MA701

Xuất xứ: Thái Lan
Kích cỡ:
145/70 R13
155/70 R13

AT980

Xuất xứ: Thái Lan
Kích cỡ:
255/70 R16

265/65 R17

265/60 R18

HP5

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

185/55 R16

195/50 R16

205/55 ZR16

215/45 ZR17

215/50 ZR17

215/55 ZR17

225/50 ZR17

     

MA589

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

195/70 R15C 

195/75 R16C 

MA703

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

165/70 R13C  

MA707

Xuất xứ: Thái Lan
Kích cỡ:
215/70 R16

UE168

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

155 R13C

175 R13C

185 R14C

195 R15C

185/75 R16C

215/75 R16C

UN999

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

155 R12C

165 R13         

SA1000

Lốp xe thể thao đa dụng

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

235/75 R15     235/60 R17

215/70 R16     245/65 R17

235/70 R16     265/65 R17

245/70 R16     235/60 R18

255/70 R16     255/60 R18

265/70 R16     265/60 R18

225/65 R17

MK1000

Lốp xe tải nhẹ

Xuất Xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

185 R14C

195 R14C

195 R15C

MK2000

Lốp xe tải nhẹ và xe tải

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

195/70 R15C

225/70 R15C

195/75 R15C

205 R16C

215/75 R16C

235/65 R16C

KC2000

Lốp xe hiệu suất cao

Xuất Xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

205/55 ZR16     225/50 ZR17

205/60 ZR16     225/55 ZR17

215/60 ZR16     245/45 ZR17

225/55 ZR16     225/40 ZR18

205/45 ZR17     225/45 ZR18

205/50 ZR17     235/45 ZR18

215/45 ZR14     235/55 ZR18

215/50 ZR17     225/55 ZR19

215/55 ZR17     235/55 ZR19

225/45 ZR17     245/45 ZR19

D400

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

255/55 R18

245/55 R19

245/50 R20

D673

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

235/75 R15

265/75 R16

285/75 R16

D680

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

255/55 R18

D689

Kích cỡ:

225/70 R15C     235/70 R16

265/70 R15       235/80 R16

P235/75 R15     245/70 R16

205 R16C          275/70 R16

215/65 R16

D694

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

195/80 R15     225/75 R16

205/70 R15     245/70 R16

215/70 R15     245/75 R16

235/75 R15     275/70 R16

215/80 R16     265/65 R17

D697

Kích cỡ:

265/70 R15

205 R16

D840

Kích cỡ:

245/70 R16     

265/70 R16     

245/65 R17

255/65 R17

275/65 R17

255/60 R18

DHPS

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

225/60 R17     235/55 R18

225/65 R17     235/60 R18

225/60 R18     255/55 R18

225/65 R18

E030

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

185/55 R15

 

E88

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

195/60 R15

EP150

Kích cỡ:

165/70 R13     175/70 R14     

175/70 R13     185/80 R14 

185/70 R13     195/65 R14      

165/65 R14     195/70 R14

175/65 R14     175/50 R15

 

ER30

Kích cỡ:

195/55 R15     P215/60 R16

205/65 R15     235/60 R17

205/55 R16     235/65 R17

 

ER33

Kích cỡ:

195/50 R16

205/60 R16

215/60 R16

215/50 R17

215/55 R17

ER37

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ

175/65 R15

185/55 R16

R623

Kích cỡ:

155R12C

165R13C

175R13C

185R14C

195R14C

195R15C

195/70R15C

205/70R15C

225/70R15C

TG10

Kích cỡ:

185/65 R15     215/55 R17

195/55 R15     235/55 R17

195/60 R15     225/40 R18

195/65 R15     235/50 R18

205/65 R15     275/45 R18

205/55 R16     225/45 R18

205/60 R16     245/40 R18

205/65 R16     245/45 R18

215/60 R16     245/50 R18

225/55 R16     255/45 R18

225/60 R16     275/45 R18

235/60 R16     245/40 R19

225/55 R17     245/45 R19

215/45 R17     275/40 R19

215/50 R17

 

MICHELIN Latitude Tour Hp Zp

Xuất xứ: Bắc Mỹ

Kích cỡ:

255/55R18

255/50R19

D191

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10x4.50-5/4

11x6.00-5/4

D190

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11x7.10-5/4

D258

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

205/50-10/4

D265

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

15x6.00-6/4              20x10.00-8/4

16x6.50-8/4              20x10.00-10/4

18x6.50-8/4              24x12.00-12/4

18x9.50-8/4              26x12.00-12/6

D266

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

18x7.50-8/4               20x10.00-10/4

18x8.50-8/4              20x10.00-10/6

18x9.50-8/4              23x10.5-12/4

D270

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

18x8.50-8

ALLIANCE 304 R1

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích cỡ: 

13.6-36/8

ALLIANCE 347 R1

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích cỡ: 

16.9-38/8 

20.8-38/14

ALLIANCE 324 R1

Xuất xứ: Ấn Độ
Kích cỡ:
13.6-24/8          18.4-30/12
13.6-28/12        16.9-34/14
16.9-30/12        18.4-34/14
18.4-26/12        13.6-36/8

ALLIANCE 358 R1

Xuất xứ: Ấn Độ
Kích cỡ: 15.5-38/8

OTANI F33 BÁNH SAU

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

180/85D12/4

6-14/4               8-18/6

7-14/6              12.4-24/8

7-16/6              14.9-24/8

8-16/6              12.4-28/8

9.00-16/8         16.9-28/10

OTANI F35

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

8.3-20/6     14.9-28/6

8.3-24/6     12.4-32/6

9.5-24/6

OTANI F37

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

9.5-24       13.6-24   

11.2-24     13.6-26

12.4-24     12.4-28

                 13.6-28

 

OTANI F39

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11.2-24

12.4-28

16.9-34

18.4-38

DEESTONE D401

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

4.00-12/4     6.50-16/8
5.00-15/6     7.50-16/8
5.50-16/6     6.00-19/8
6.00-16/6
 

DEESTONE D402

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50-16/8

DEESTONE D413

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

5-12/4     8-16/6
7-14/6     8-18/6
7-16/6
 

D932

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

22×11.00-10 6PR

MAXXIS M7519

Xuất xứ: Việt Nam

Kích cỡ:

6.00-12/14

6.50-12/16

BRIDGESTONE JL

Xuất xứ: Indonesia

Kích thước:

5.00-8/8PR

6.00-9/10PR

21x8-9/10PR

6.50-10/10PR

7.00-12/12PR

8.25-15/14PR

250-15/16PR

300-15/18PR

BRIDGESTONE PL01

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích thước:

5.00-8

18x7-8

6.00-9

21x8-9

6.50-10

7.00-12

600-15

8.15-15 (28x9-15)

8.25-15

300-15

550-15

 

D306

Xuất xứ: Thái Lan

Kích thước:

5.00-8

6.00-9

6.50-10

7.00-12

 

D307

Xuất xứ: Thái Lan

Kích thước:

8.15-15 (28x9-15)

 

NEXEN MTP

Xuất xứ: Hàn Quốc

Kích thước:

4.00-8        

5.00-8

15x4 1/2-8

16x6-8

18x7-8

6.00-9

21x8-9

6.50-10

23x9-10

7.00-12

23x10-12

600-15

7.00-15

7.50-15

8.15-15 (28x9-15)

8.25-15

250-15

300-15

355/65-15

750-16

9.00-20

11.00-20

12.00-20

 

VHS

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

385/95R24

385/95R25

445/95R25

505/95R25

525/80R25

VHB

Xuất xứ: Nhật Bản
Kích cỡ:

385/95R24

445/95R25

505/95R25

X-CRANE

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ: 

285/95R24 (1400R24)

385/95R25 

445/95R25 (16.00R25)

OTANI C11

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

7.50-16 10PR
14X70-20 12PR
8.25-20 12PR
9.00-20 12PR

OTANI C202

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

23.1-26 12PR

OTANI G44

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

18.4-26

DEESTONE DC1

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

9.00-20 14PR

11.00-20 16PR

DEESTONE D320

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

20.5-25 20PR

23.1-26 12PR

23.1-26 16PR

ALLIANCE 329 R3

Xuất xứ: Ấn Độ

Kích cỡ:

23.1-26 12PR

28L-26 16PR

DEESTONE D302

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

10.5/80-18

12.5/80-18

DEESTONE D303

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

16/70-20 (405/70-20)

DEESTONE D309

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

10.00-20 16PR

XZM2

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

18.00R25

X-TERMINAL T

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

280/75R22.5

310/80R22.5

XDT B

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

18.00R33

X-TRADDLE 2

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ: 

450/95R25

X-HAUL S

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

21.00R33

XZM

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ: 

7.50R15

315/70R15

355/65R15

10.00R20

12.00R24

14.00R24

XHD1 B

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

18.00R25

B390

Xuất xứ: Indonesia

Kích cỡ:

205/65R15     

050A

Kích cỡ:

175/55 R15

205/45 R17

225/45 R17

225/40 R18

245/45 ZR18

275/40 R18

275/35 R19

OTANI G45

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

14.9-24 12PR
18.4-24 12PR

OTANI R56

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

20.5-25 20PR
25.5-25 20PR

OTANI R55

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

14.00-24 28PR
16.00-25 28PR
18.00-25 40PR

BRIDGESTONE FG

Xuất xứ: Indonesia

Kích cỡ:

12-16.5 10PR
15.5/60-18 8PR
42x17-20 10PR
17.5/65-20

BRIDGESTONE RL

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

14.00-24 24PR

14.00-24 28PR

16.00-25 32PR

18.00-25 40PR

BRIDGESTONE VJTA

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ: 

20.5R25 *1

23.5R25 *1

26.5R25 *1

26.5R25 *2

BRIDGESTONE STMS

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

12.00-24

18.00-25

BRIDGESTONE VL2

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

17.5-25 16PR

20.5-25 20PR

23.5-25 24PR

DEESTONE D313

Xuất xứ: Thái Lan             

Kích cỡ:               

15.5-25 12PR      23.5-25 20PR

17.5-25 16PR      26.5-25 28PR

20.5-25 20PR      26.5-25 28PR

29.5-25 28PR

DEESTONE D314

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

16.9-24 10PR

17.5L-24 12PR

19.5L-24 12PR

21L-24 12PR

18.4-26 12PR

16.9-28 12PR

DEESTONE D316

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

29x11.50-15 10PR

31x15.50-15 10PR

DEESTONE D318

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

15.5-25 12PR

17.5-25 12PR

17.5-25 16PR

20.5-25 20PR

DEESTONE D304

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

27X8.50-15 EW                 10-16.5 EW

27X8.50-15 EW                 12-16.5 EW

27X10.50-15 EW                12-16.5 EW

27X10.50-15 EW                14-17.5 EW

10-16.5 EW                         15-19.5 EW

DEESTONE 310

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

13.00-24 12PR

13.00-24 14PR

14.00-24 12PR

14.00-24 14PR

14.00-24 16PR

TR570C

Van xe Tải & Bus

TR621A

Van xe Tải & Bus

V3-22-1

Van xe Tải & Bus

40MS NI

Van xe xúc nhỏ

TR618A

Van xe xúc nhỏ

TRJ670

Van xe cơ giới

TRJ650

Van xe cơ giới

FEX-210

Dây nối van hơi dùng cho bánh trong của xe

 

XTXL

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ: 

35/65R33

XKD1A

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

18.00R25

XKD1

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

14.00R24

 

XHA2

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

20.5R25

23.5R25

XMINE D2

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

10.00R15

XSM D2+

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

14.00R24

17.5R25

XHDT

Xuất xứ: Châu Âu

Kích cỡ:

18.00R25

DEESTONE D409

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

9.5-24 8PR

T01A

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

225/45 R19

EP850

Kích cỡ:

235/70 R15     275/65 R17

235/75 R15     235/65 R17

215/70 R16     225/55 R18

235/70 R16     225/60 R18

245/70 R16     235/55 R19

235/60 R17     245/55 R19

265/65 R17     235/50 R19

 

 

EP100

Kích cỡ:             

175/65 R14     215/60 R16 

185/60 R15     225/55 R16

195/65 R15     225/60 R16

205/65 R15     215/55 R17

205/55 R16     225/55 R17

205/65 R16     245/45 R18   

B25A

Xuất xứ: Indonesia

Kích cỡ:

155/80 R13

165/80 R13

185/80 R14

 

D470

Kích cỡ:

225/65R17

AR10

165/65 R13         195/55 R15

175/70 R13         195/60 R15

185/70 R13         195/65 R15

175/65 R14         195/65 R15

175/65 R14         205/60 R15

185/60 R14         205/60 R15

185/60 R14         205/65 R15

185/65 R14         205/65 R15

185/65 R14         215/65 R15

185/70 R14         225/60 R15

195/65 R14         195/50 R16

195/65 R14         195/50 R16

195/70 R14         205/55 R16

185/55 R15         205/60 R16

185/55 R15         215/55 R16

185/60 R15         215/60 R16

185/60 R15         225/50R16

185/65 R15         225/55 R16

185/65 R15         225/60 R16

D687

Kích cỡ:

215/70R16

235/60R16

EP300

Kích cỡ:

185/55 R15     205/60 R16

185/60 R15     205/65 R16     

185/65 R15     215/60 R16

195/55 R15     225/60 R16

195/60 R15     215/45 R17

195/65 R15     215/50 R17

205/65 R15     215/55 R17

215/65 R15     225/55 R17

205/55 R16

684A

Kích cỡ:

255/70 R16

265/65 R17

255/60 R18

265/60 R18

 

839

Dùng cho xe Cuốc

225

Dùng cho xe Cuốc

S79

Dùng cho xe Bang

 

R151

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

11R22.5 16PR

R156

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

7.50R16 14PR

8.25R16 14PR

10.00R20 16PR

11.00R20 16PR

12.00R20 18PR

11R22.5 16PR

12R22.5 16PR

315/80R22.5

245/70R19.5

R158

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

11.00R20 16PR

12R22.5 16PR

G540

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

12R22.5 16PR

 

M798

Xuất xứ: Thái lan

Kích cỡ:

9.00R20 14PR

11.00R20 16PR

11.00R20 16PR

M857

Xuất xư: Thái lan

Size:

10.00R20 16PR

11.00R20 16PR

12.00R20 18PR

11R22.5 16PR

12R22.5 16PR

EK1000

Lốp xe ô tô chở khách

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

165/65 R13     175/65 R15

175/70 R13     185/55 R15

165/60 R14     185/60 R15

165/65 R14     185/65 R15

175/65 R14     195/60 R15

175/70 R14     195/65 R15

185/60 R14     205/65 R15

185/65 R14     185/55 R16

185/70 R14     195/50 R16

195/70 R14

175/50 R15

 

OTANI T22

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

4.00-15/6

6.00-16/6

OTANI F36

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

8.2-22/6

9.5-22/6

OTANI F33 BÁNH TRƯỚC (MÂM 12''-18'')

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

180/85D12/4           8-16/6

6-14/4                     9.00-16/8

7-14/6                     8-18/6

7-16/6

OTANI F38

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

13.6-38/8

15.5-38/10

16.9-38/10

684

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ: 

225/70R15C

MCV5

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

175 R13C

195 R14C

225/70 R15C

MA307A

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

175/65 R14

MAP5

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

145/70 R13

165/65 R13

175/70 R13

185/60 R15

EK2000

Lốp xe ô tô chở khách

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

205/65 R15C

205/65 R16

SA2000

Lốp xe địa hình

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

LT 245/70 R16

LT 265/75 R16

LT 265/65 R17

LT 265/60 R18

T05

Kích cỡ:

185/55 R15     215/50 R17

195/60 R15     215/60 R17

205/65 R15     225/50 R17

195/50 R16     225/45 R18

205/60 R16     235/45 R18

215/65 R16     245/50 R18

225/55 R16     275/45 R18

235/60 R16

 

T05A

Kích cỡ:

205/65 R16     235/55 R17

225/60 R16     245/45 R17

225/55 R17     255/45 R18

225/45 R17     235/50 R18

215/45 R17     245/45 R19

215/55 R17     275/40 R19

235/45 R17

T05B

Xuất xứ: Indonesia

Kích cỡ:

185/60 R15

185/65 R15

195/55 R15

195/65 R15

205/60 R15

185/55 R16

205/55 R16

215/60 R16

 

 

EP200

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

175/70 R13     215/65 R15

185/60 R14     205/55 R16

185/65 R14     205/60 R16

185/70 R14     215/60 R16

185/55 R15     225/60 R16

185/60 R15     215/50 R17

185/65 R15     215/55 R17

195/55 R15     225/70 R17

195/60 R15     225/55 R17

195/65 R15     245/45 R18

205/65 R15

EA02

Size:

215/45 R17

235/45 R17

225/40 R18

235/50 R18

255/40 R18

 

TG90

Xuất xứ: Nhật Bản

Kích cỡ:

205/50 R16

235/60 R16

245/40 R19

MT212

Xuất xứ: Thái Lan

Kích cỡ:

11R22.5 16PR