R210

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI & SS Lốp bố Type
7.50 R16 122L 14 TT
8.25 R16 128L 14 TT

 
CATALOG