OTANI R56

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI/SS Lớp bố
20.5-25 6000/9500 kgs 50/10 km 20PR
25.5-25 7300/10900 kgs 50/10 km 20PRCATALOG