OTANI G45Kích cỡ LI/SS Lớp bố
14.9-24 3250 kgs 40 km 12PR
18.4-24 3750 kgs 40 km 12PR
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật