ML687

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp xuất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)  Bề rộng mâm  Loại Độ sâu gai
11.00 R20 16 PR 1097 / 43.2 268 / 10.6 825 / 120 (S) 3350 / 7390 8.00 TT 24.7
80km/h (D) 3000 / 6615
12.00 R24 20 PR 1250 / 49.2 315 / 49.2 830 / 120 (S) 4250 / 9370 8.50 TT 30
80km/h (D) 3875 / 8540