MK2000

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Mâm Kích cỡ Tải trọng/Vận tốc Tải trọng tối đa (Kgs/Lbs)
Đơn Đôi
15 195/70R15C 104/102S 900/1984 850/1875
205/70R15C 106/104S 950/2095 900/1985
225/70R15C 112/110S 1120/2470 1060/2335
16 195/75R16C 107/105S 975/2150 925/2040
205R16C 110/108S 1060/2337 1000/2205CATALOG