MK1000

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật


Mâm Kích cỡ Tải trọng/Vận tốc Tải trọng tối đa (Kgs/Lbs)
Đơn Đôi
14 195R14C  106/104Q 950/2095 900/1985
205R14C 109/107Q 1030/2270 975/2150
15 195R15C 108/106S 1000/2205 950/2095CATALOG