MA268

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
 Kích cỡ Lớp bố  Đường kính ngoài (mm/in) Bề rộng hông lốp (mm/in)  Áp suất hơi (kpa/psi)   Tải trọng tối đa (kg/ibs)
11 R22.5 16 PR  1048 / 41.3  282 / 11.1  850 / 123  (S) 3150 / 6945
148 / 145 M (D) 2900 / 6365
12 R22.5 16 PR  1080 / 42.5  292 / 11.5  850 /123  (S) 3550 / 7825
152 / 148 L (D) 3150 / 6945