KC2000

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Mâm Kích cỡ Tải trọng/Vận tốc Tải trọng tối đa 
Kgs/Lbs
16 215/60ZR16 99Y 775/1709
17 205/45ZR17 88Y 560/1235
215/45ZR17 91Y XL 615/1356
215/50ZR17 95W XL 690/1521
215/55ZR17 98W XL 750/1653
225/45ZR17 94Y XL 670/1477
225/50ZR17 98W XL 750/1653
18 225/45ZR18 95Y XL 690/1521
235/55ZR18 104W XL 900/1984CATALOG