OTANI G44

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật


Kích cỡ LI/SS Lớp bố
18.4-26 2650 kgs 40 km 12PRCATALOG