OTANI C202

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ LI/SS Lớp bố
23.1-26 3250 kgs 40 km 12PRCATALOG