BRIDGESTONE VL2

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Lớp bố Type
17.5-25 16 T/L
20.5-25 20 T/L
23.5-25 24 T/LCATALOG