BRIDGESTONE STMS

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Type Lớp bố
12.00-24 T/T 20
18.00-25 T/L 40CATALOG