Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

BRIDGESTONE FG

BRIDGESTONE FG
Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Lớp bố Type
12-16.5 10 Bánh Đặc
15.5/60-18 8 Bánh Đặc
42x17-20 10 Bánh Đặc
17.5/65-20 10 Bánh Đặc