B25A

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Mâm Size Tỷ số TT/VT
13 155/80 R13 079T
165/80 R13 083T
165/80 R13 083S
14 185/80 R14 091S
185/80 R14 091T