684A

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Mâm Size Tải trọng/Tốc độ
17 265/65 112S
265/65 112S
265/65 112S
265/65 112S
265/65 112S
18 255/60 112H
22 P275/50 111H
15C 225/70 109Q