ALLIANCE 329 R3

Sizes Có sẵn

Thông số kỹ thuật
Kích cỡ Mâm (in) Bề rộng hông lốp (mm) Đường kính (mm) Bán kính (mm/in) Chu vi Cán tiếp xúc (mm/in) Lớp bố
23.1-26 DW20 587/23.1 1560/61.4 690/27.2 4545/178.9 12
153A8
28L-26 DW25A 714/28.1 1590/62.6 702/27.6 182.2 16
160A8